Producten

Leakguard

Voorkom vervelende en kostbare waterlekkages met de Venke LeakGuard.

De Venke “LeakGuard” waterlekkage beveiliging beoordeeld anders dan het traditionele waterslot. Het actuele waterverbruik wordt gemonitord in gemiddelde doorstroming waardes. Naar aanleiding van vooraf ingestelde maximale waardes beoordeeld de LeakGuard of de watertoevoer afgesloten dient te worden, bij en eventuele afsluiting wordt er gealarmeerd via SMS en optische/ akoestische signalen. Tevens wordt per SMS het gemiddeld waterverbruik per uur en dag inzichtelijk gemaakt.

Klik hier voor de Leakguard video

Venke_nonagri

 


Drinkingwatermonitor

Wateropname monitoren is essentieel om inzicht te krijgen in wat dieren drinken.

Een afwijking in wateropname kan een signaal zijn van ziekte of een defect in aanvoer. De Venke “Drinkingwatermonitor” geeft inzicht in het waterverbruik op verscheidende vrij in te delen plaatsen (groepen, afdelingen etc.). Via een app en/of per PC wordt u op de hoogte gehouden van diverse uitgebreide meetgegevens.

Klik hier voor de Drinkwatermonitor video

 


Airqualitycontrol

Lucht kwaliteit is een belangrijke factor voor uw dieren.

Het Venke “Airqualitycontrol” systeem is geschikt om de temperatuur in combinatie met relatieve vochtigheid  in een of meerdere ruimtes te optimaliseren. Door continue metingen van relatieve vochtigheid en temperatuur in één of meerdere ruimtes  kan de relatieve vochtigheid in een ruimte bewaakt  en bestuurd worden.  Indien de relatieve vochtigheid te laag is kan er vocht ingebracht worden dmv vernevelaars. door deze klimaatregeling  kan men de producten / dieren die zich in de ruimte bevinden beter conditioneren. Is het koelen door verneveling van essentieel belang kan de Venke “Airqualitycontrol” zo ingesteld worden dat deze een zo optimaal mogelijke koeling geeft aan de omgeving.

Venke_wateropervlak


 

Waterqualitycontrol

Water is een enorm belangrijke grondstof voor dieren.

Door vers en koel drinkwater zal er een betere opname van drinkwater plaatsvinden. De Venke “Waterqualitycontrol” ververst het drinkwater in een leidingnet door middel een spuifunctie.  De spuifunctie wordt aangestuurd door tijd en temperatuur functies, hiermee wordt de waterkwaliteit verbeterd als ook de biofilm aan de binnenzijde van het waterleidingnetwerk tot een minimum beperkt.

Venke_wateropervlak